15 april 2010

VäxthusuppvärmningFör den som känner sig på humör för lite allmänbildning gällande växthusuppvärmning på Petterssons, varsågod att ta del!

Hos Petterssons har uppvärmningen av växthusen sedan år 2001 skett med hjälp av torv. Före 2001 värmdes växthusen upp av olja. Oljeuppvärmningen och de medföljande höga kostnaderna var inte direkt hållbara så den inhemska torven blev ett bättre alternativ, ur såväl ekonomisk som miljövänlig synvinkel.

Under vinterhalvåret eldas det dygnet runt i torv-pannan (ibland med assistans av en extra oljepanna) medan eldandet under sommarhalvåret sker mera sporadiskt (beroende på ute-temperatur). Under vintern fylls "silo" (den gula boxen på bild både uppe och nere...) på med torv ungefär varannan dag (med hjälp av Petterssons trogna traktor Mc Cormic) och under sommarhalvåret mera sällan. Själva inmatningen av torv i pannan sker automatiskt via en inmatningsskruv. Värmen som alstras inne i pannan förs ut i vattenburen form till växthusens rörsystem och regleras med hjälp av diverse shuntventiler. Torvförbrukningen håller sig runt 1100 m3 i året.

Torvpannan ses dagligen om och kontrolleras. Askan som bildas av torven bör skrapas bort och dessutom bör torven inne i silo kontrolleras. Ibland kan stora rötter eller stenar finnas med i torven (på bilden gläds Janne över att ha hittat en rotbit i tid), dessa bör tas bort för att förhindra att systemet och inmatningsskruven går sönder... Sotning av pannan sker ungefär en gång i månaden.

Under vinterhalvåret kan det vara rätt så spännande med eldningen. Om temperaturen sjunker (oftast under nattetid) alltför mycket i växthusen (om problem med t.ex. torvinmatning inträffar) slås ett alarm på hemma hos Janne och Stina, då gäller det att få problemet löst innan blommorna inne i växthusen fryser sönder. Tack och lov finns det en reserv-oljepanna som kan ta hand om uppvärmningen så länge torvpannan åtgärdas (förutsatt att den startar och fungerar i det kalla vintervädret...). Genom årens lopp har det nog, både en och två gånger, bitits på naglarna av nervositet gällande hur julstjärnornas livsöde skulle sluta. Hittills har dock dramatiken upplösts fint! Vi hoppas att det fortsätter i samma stil...------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar